Postzegelpark Leusderweg

Voor en door bewoners...

HomeOrganisatieWat is het...Foto & FilmArchiefSponsorsLinksContact
     

Organisatie

De organisatie achter het Postzegelpark is de  Stichting Postzegelparken Amersfoort. Doelstellingen van deze stichting zijn:

  • het beheren van braakliggende terreinen in Amersfoort-Zuid, te beginnen met het terrein op de hoek van de Leusderweg / van Campenstraat;

  • het ontwikkelen van activiteiten op en tot het gebruik van dit terrein voor wijkbewoners en passanten;

  • het bevorderen van de sociale cohesie door deze activiteiten;

  • en het verrichten van al wat hiermee verband heeft of hiertoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur van de stichting

-     H.W. Otten, E. Maas Geesteranus

Het bestuur is te benaderen via het algemene e-mailadres van de stichting: postzegelpark-leusderweg@live.nl 

Het bestuur organiseert niet alles alleen. Er is een ‘kerngroep’ die de klusdagen en overige activiteiten in het park organiseert. Deze kerngroep heeft bewust geen formele status. Zo kunnen mensen makkelijk aanhaken als ze nader bij de organisatie betrokken willen worden, en ook weer afhaken als ze bijvoorbeeld geen tijd meer hebben.

Deelname aan activiteiten en klusdagen staat uiteraard voor iedereen open! Om op de hoogte te blijven van activiteiten kan je je aanmelden voor de mailinglist via postzegelpark-leusderweg@live.nl  Ook het gebruik van het park is voor iedereen, zie de spelregels op de homepage

Financiën

De stichting ontvangt (vooralsnog) geen subsidie van de overheid. Er zijn echter wel kosten. Bijvoorbeeld voor plantmateriaal en gereedschap, voor administratieve zaken zoals de kosten van een (zakelijke) bankrekening en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en natuurlijk de kosten voor het organiseren van activiteiten zoals Nationale Burendag.

Eventuele donaties zijn welkom en worden gebruikt voor:

  • het onderhoud en aanschaf van materiaal voor het park;

  • administratieve kosten van de stichting;

  • de organisatie van activiteiten ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.

c.  Bestuursleden en overige betrokkenen ontvangen geen beloning voor hun activiteiten ten behoeve van het Postzegelpark.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is 8530.42.305

 

 laatste aanpassing 1-12-2017