Postzegelpark Leusderweg

Voor en door bewoners...

HomeOrganisatieWat is het...Foto & FilmArchiefSponsorsLinksContact
       

Wat is Postzegelpark Leusderweg...?

 

 

Lang, veel te lang, was het een plek waar je graag zo snel mogelijk aan voorbijreed: het rijtje vervallen huizen naast het kruispunt aan de Leusderweg, tussen de Van Bemmelstraat en de Van Campenstraat. Sinds kort krijgt het terrein op initiatief van bewoners een facelift. Ze creëren er een ontmoetingsplek voor de buurt.

Het ‘Postzegelpark’ heet het project toepasselijk, want op de stadskaart is het niet veel groter dan een postzegel, ook al kent iedere inwoner van de wijk de plek. Voor projectontwikkelaars een A-locatie, pal naast het drukste kruispunt in de wijde omgeving. Aannemer Evert Schoonderbeek had er daarom zijn oog op laten vallen. De bouwvallige huizen werden gesloopt, maar de ontwikkeling van nieuwbouw stagneerde, als gevolg van de economische crisis.

Een initiatiefgroep van wijkbewoners heeft nu van Schoonderbeek de toezegging dat ze het gebied tijdelijk, voor de periode van tenminste 5 jaar, mogen herinrichten en beheren. Het is inmiddels een ontmoetingsplek, waar mensen kunnen verblijven. Met zitjes, een gazon, een groentetuin, een terras, et cetera. Een plek waar je niet-commerciële wijkactiviteiten kunt organiseren, bijvoorbeeld een kerstmarkt. Dit soort initiatieven vergroot de leefbaarheid van de wijk en brengt bewoners van allerlei pluimage met elkaar in contact.

Aan het initiatief ging een heel proces vooraf. Een aantal Amersfoortse bureaus voor stedebouwkunde en architectuur plaatsten in de media een oproep plaatsten om braakliggende plekken in de stad voor te dragen, die in aanmerking zouden komen voor herinrichting. Twee bureaus (SVP en Amer) hebben toen samen met betrokken bewoners een voorstel gemaakt voor de herinrichting. Tijdens een presentatie in het Architectuurcafé is het officieel gepresenteerd aan de wethouder en raadsleden.

Toen de aannemer bereid was, het terrein vijf jaar in beheer te geven, kreeg het project vleugels. Inmiddels is een kerngroep van zes mensen gevormd, met circa 30 vrijwilligers daaromheen. Ieder brengt zijn eigen expertise in.  

Het is dus niet bij een papieren plan gebleven. Vandaar dat allerlei mensen en instanties in de directe omgeving van het terrein zijn betrokken: buurtbewoners, de winkeliersvereniging, de gemeente Amersfoort, de Nieuwe Kerk, kunstenaars en bedrijven in het naastgelegen voormalige bankgebouw, jongeren in de wijk, et cetera. Er is verrassend veel animo.

In september en oktober 2012 zijn er twee nazomerse ‘klusdagen’ geweest, waarbij vrijwilligers uit de wijk de contouren van het Postzegelpark hebben aangelegd. Slingerende aarden wallen, met muurtjes van stapelstenen, jonge aanplant, een ‘terras’ van houtsnippers. Ook is er een gazon ingezaaid, dat al mooi groen is.

De hoge bouwhekken hebben inmiddels plaats gemaakt voor vriendelijker, lager hekwerk dat hopelijk snel begroeid is. Het Postzegelpark kan worden bezocht door iedereen die dat wil. Ook bestaat de mogelijkheid dat buurtbewoners wijkactiviteiten in het park organiseren.

^De aanleg voltooid: 24 november 2012

 

 

 

 

> Het postzegelpark in mei 2013

^De locatie op Google Earth

^Dichtgetimmerde panden leiden tot overlast

^Het stedenbouwkundig plan