Postzegelpark Leusderweg Voor en door bewoners...
HomeOrganisatieWat is het...Foto & FilmArchiefSponsorsLinksContact
     

vacatures

 

Het Postzegelpark aan de Leusderweg ligt er na twee jaar prachtig bij. Maar de organisatie heeft dringend behoefte aan versterking. Door omstandigheden is het bestuur op zoek naar een voorzitter en een penningmeester.


De organisatie achter het Postzegelpark is de Stichting Postzegelparken Amersfoort. Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er nog enkele personen zonder formele bestuursfunctie. Samen met het bestuur vormen zij de ‘kerngroep’ die het reilen en zeilen van het Postzegelpark organiseert. Rond de kerngroep is er een groep van vrijwilligers die tijdens klusdagen helpen met het onderhoud.


De kerngroep vergadert ongeveer één keer per maand. Ook zijn er één keer per maand klusdagen. Het is niet verplicht voor de bestuursleden om op elke klusdag te komen maar het is wel de bedoeling dat ze er regelmatig zijn. De tijdsinvestering voor een bestuursfunctie is enkele uren per week, afgezien van de klusdagen.


Wil je graag enkele uren per week besteden aan een maatschappelijk mooi doel in een leuke groep, neem dan contact op via postzegelpark@live.nl


Hieronder staan de functies beschreven:


Voorzitter: De voorzitter zit de vergaderingen voor en houdt toezicht op de organisatie, binnen de gestelde kaders en doelstellingen. Andere taken, zoals het onderhouden van contacten, optreden als gezicht van de organisatie naar buiten toe en afhandeling van post, vinden in overleg met de andere bestuursleden plaats.


Functie-eisen/gevraagde competenties

 1. Helikopterview, overzicht;

 2. Gevoel voor verhoudingen en belangen van de verschillende betrokken partijen en die partijen recht doen binnen de voor het Postzegelpark gestelde kaders;

 3. Goede sociale/communicatieve vaardigheden bij het omgaan met uiteenlopende doelgroepen ;

 4. Doortastendheid, besluitvaardigheid;

 5. Flexibele instelling; ad-hoc kunnen inspelen op zaken die zich voordoen;

 6. Affiniteit met wijkactiviteiten en groen;

 7. Liefst enige ervaring als voorzitter / teamleider;

 8. Teamspeler.


Penningmeester: De penningmeester houdt de boekhouding bij, stelt de begroting op, stelt een financieel jaaroverzicht op etc. Geschatte omzet de komende jaren zal rond de €2000,- per jaar liggen, verdeeld over ca. 50 posten. Andere taken, zoals het onderhouden van contacten en optreden als gezicht van de organisatie naar buiten toe vinden in overleg met de andere bestuursleden plaats.


Functie-eisen / gevraagde competenties:

 1. Ervaring en affiniteit met boekhouding

 2. Zorgvuldige en nauwkeurige werkhouding

 3. Affiniteit met wijkactiviteiten

 4. Communicatieve instelling

 5. Teamspeler